Giáo trình môn học Xử lý ra hoa: Phần 2

Giáo trình môn học Xử lý ra hoa có kết cấu gồm 9 chương. Phần 2 sau đây gồm nội dung chương 6 đến chương 9 trình bày sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa xoài, sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa sầu riêng, điều khiển cho chôm chôm ra hoa rãi vụ, sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa cây có múi. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Xử lý ra hoa, Ức chế sự ra hoa, Sự ra hoa, Biện pháp kích thích ra hoa, Biện pháp xử lý ra hoa xoài, Biện pháp xử lý ra hoa sầu riêng

pdf 85 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2018 | Lượt xem:84 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận