Giáo trình môn học Xử lý ra hoa: Phần 1

Phần 1 giáo trình gồm nội dung 5 chương: Sinh học và sự phát triển hoa, những khái niệm về sự kích thích và ức chế sự ra hoa, các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa, biện pháp kích thích ra hoa, sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa nhãn (Dimocarpus Longan Lour.). Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Xử lý ra hoa, Ức chế sự ra hoa, Sự ra hoa, Biện pháp kích thích ra hoa, Biện pháp xử lý ra hoa nhãn, Dimocarpus Longan Lour.

pdf 98 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2018 | Lượt xem:74 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận