Giáo trình Lập trình C căn bản

Mục tiêu:
Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kĩ năng cơ bản sau:
- Ý nghĩa, các bước lập trình.
- Xác định dữ liệu vào, ra.
- Phân tích các bài toán đơn giản.
- Khái niệm so sánh, lặp.
- Thể hiện bài toán bằng lưu đồ.

Từ khóa: công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình, tài liệu tin học, ngôn ngữ lập trình, Giáo trình Lập trình

pdf 135 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:390 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 124

Đăng nhập để bình luận