Giáo trình: Lập trình C căn bản

Môn Lập Trình Căn Bản A cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập trình thông qua ngôn ngữ lập trình C. Môn học này là nền tảng để tiếp thu hầu hết các môn học khác trong chương trình đào tạo. Mặt khác, nắm vững ngôn ngữ C là cơ sở để phát triển các ứng dụng.

Học xong môn này, sinh viên phải nắm được các vấn đề sau:
- Khái niệm về ngôn ngữ lập trình.
- Khái niệm về kiểu dữ liệu
- Kiểu dữ liệu có cấu trúc (cấu trúc dữ liệu).
- Khái niệm về giải thuật
- Ngôn ngữ biểu diễn giải thuật.

Từ khóa: giáo trình lập trình, chương trình lập trình, kinh nghiệm lập trình, ngôn ngữ lập trình, thủ thuật lập trình, lập trình C

pdf 135 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:297 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 41

Đăng nhập để bình luận