Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài: Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài" cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Chương 1 - Tổng quan về mạng viễn thông, chương 2 - Khái quát hệ thống chuyển mạch số, chương 3 - Kỹ thuật chuyển mạch số, chương 4 - Hệ thống báo hiệu số 7. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Kỹ thuật chuyển mạch, Tổng đài số, Hệ thống chuyển mạch số, Mạng viễn thông, Hệ thống báo hiệu số 7, Không gian kỹ thuật số

pdf 149 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:193 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận