GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH SỐ - KS NGUYỄN VĂN ĐIỀM

Kỹ thuật viễn thông là một ngành đã phát triển rất mạnh mẽ trong những năm gần đây. Trong ngành viễn thông, lĩnh vực tổng đài là một lĩnh vực rất được quan tâm. Để giúp cho các cán bộ kỹ thuật viễn thông tiếp cận được với chuyên ngành, giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch số ra đời dựa trên nội dung đề cương Kỹ thuật chuyễn mạch số đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt.

Từ khóa: giáo trình, sách kĩ thuật, điện tử viễn thông, kỹ thuật chuyển mạch, thông tin di động, xử lý tín hiệu

pdf 225 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận