Giáo trình Kinh tế xây dựng: Phần 1 - Bùi Mạnh Hùng (chủ biên)

Phần 1 cuốn giáo trình "Kinh tế xây dựng" trình bày các nội dung: Công nghiệp xây dựng trong nền kinh tế quốc dân, tiến bộ khoa học - Công nghệ trong xây dựng, một số vấn đề quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, một số cơ sở lý luận của kinh tế đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kinh tế xây dựng, Giáo trình Kinh tế xây dựng, Khoa học xây dựng, Công nghệ xây dựng, Đầu tư xây dựng, Quản lý xây dựng

pdf 152 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/09/2016 | Lượt xem:201 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 9

Đăng nhập để bình luận