Luật đầu tư và xây dựng

Giáo trình “Luật đầu tư và xây dựng” do Nhà xuất bản Giao thông vận tải xuất bản năm 2001 đã được dùng làm tài liệu chính để giảng dạy và học tập môn Luật xây dựng của sinh viên ngành Xây dựng cầu đường. Để đáp ứng yêu cầu mới của công tác giảng dạy và học tập, lần này giáo trình được viết lại dưới tiêu đề “Luật xây dựng”. Trong biên soạn lần này, cùng với việc làm rõ cơ sở khoa học của các điều luật, một số nội dung của Giáo trình trước cũng đã được tinh giản, dành chỗ cho những nội dung mới, giúp người học cập nhật kiến thức, bám sát những quy phạm pháp luật mới nhất trong quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước.

Từ khóa: Luật đầu tư và xây dựng, giáo trình xây dựng, kinh tế xây dựng, kinh tế chính trị, xây dựng ứng dụng, luật xây dựng

pdf 209 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:29/09/2012 | Lượt xem:164 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 18

Đăng nhập để bình luận