Giáo trình kết cấu xây dựng - NXB Xây dựng

Giáo trình kết cấu xây dựng là tài liệu dùng để giảng dạy và học tập tron trường trung học chuyên nghiệp xây dựng. Giáo trình gồm 4 phần: Phần 1: Kết cấu gỗ, phần 2: Kết cấu thép, phần 3: kết cấu bê tông cốt thép, phần 4: các bảng phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Kết cấu xây dựng, Giáo trình kết cấu xây dựng, Tài liệu xây dựng, Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu thép, Kết cấu gỗ

pdf 200 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:21/02/2014 | Lượt xem:208 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận