Giáo trình Cơ sở lý thuyết Kỹ thuật rung trong xây dựng - NXB Khoa học Kỹ thuật

Giáo trinh Cơ sở lý thuyết Kỹ thuật rung trong xây dựng cấu trúc gồm 5 chương chính. Cụ thể, chương 1: Dao động cưỡng bức của hệ tuyến tính có một và hai bậc tự do, chương 2: Dao động dọc và xoắn của thanh thẳng đàn hồi đồng chất, chương 3: Cơ sở tính toán hạ chìm các kết cấu vào đất bằng thiết bị rung, chương 4: Va chạm dọc của thanh đàn hồi và áp dụng của nó vào bài toán thi công đóng cọc, chương 5: Tính toán rung mặt và rung sâu.

Từ khóa: Kỹ thuật rung, Kỹ thuật rung trong xây dựng, Cơ sở lý thuyết Kỹ thuật rung, Giáo trình Lý thuyết Kỹ thuật rung, Dao động cưỡng bức, Dao động dọc

pdf 200 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận