Ebook Vi Tính Thông Dụng - Tự Học Adobe photoshop 7 trong 24 giờ: Phần 2 - NXB Thanh Niên

Phần 2 quyển sách tiếp tục đem tới bạn 12 giờ cuối vs 12 nội dung chuyên sâu vào Adobe photoshop 7, tỏng chuỗi 24 giờ của sách tự học vi tính có nội dung sau: Tạo và hiệu chỉnh các đường dẫn, các bộ lọc cải tiến hình ảnh, các bộ lọc tạo hiệu ứng nghệ thuật, các bộ lọc tạo biến dạng và các hiệu ứng thú vị... Với nội dung và cách bố cục trên, cộng với phần hình ảnh minh họa, đặc biệt là sự chỉ rõ các điểm mới trong Photoshop 7, hy vọng sách sẽ là nguồn tham khảo quý báu không chỉ cho những người mới học photoshop mà còn cho cả những người đã học qua photoshop.

Từ khóa: Vi Tính Thông Dụng, Tự Học Adobe photoshop, Hiệu chỉnh các đường dẫn, Bộ lọc cải tiến hình ảnh, Bộ lọc tạo hiệu ứng nghệ thuật

pdf 305 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2019 | Lượt xem:79 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận