Ebook Vi Tính Thông Dụng - Tự Học Adobe photoshop 7 trong 24 giờ: Phần 1 - NXB Thanh Niên

Sách được bố cục theo 24 giờ, hướng dẫn các bạn học cách tạo ảnh nghệ thuật với các công cụ và bộ lọc, tinh chỉnh các bức ảnh quét, sử dụng các lớp, kênh, đường dẫn, mặt nạ và mục chọn, sử dụng các hiệu ứng lớp đế dễ dàng tạo các hiệu ứng sáng rực, bóng đó,... Phần 1 ebook chia sẻ 12 giờ đầu, ứng với 12 nội dung giúp bạn làm quen và sử dụng Adobe photoshop 7. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Vi Tính Thông Dụng, Tự Học Adobe photoshop, Cách tạo ảnh nghệ thuật , Công cụ và bộ lọc, Hiệu ứng sáng rực

pdf 291 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2019 | Lượt xem:94 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận