Ebook Ứng dụng phần mềm SolidWorks trong thiết kế không gian 3 chiều: Phần 2

Trong Thời đại Số một công ty không áp dụng công nghệ số sẽ không thể cạnh tranh với đối thủ có đầu tư vào lĩnh vực này. Vì vậy quyết định đầu tư khai thác phần mềm thiết kế Solidworks là cần thiết cho mỗi nhà thiết kế cũng như doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Phần mềm Solidworks, Hướng dẫn sử dụng SolidWorks, Thiết kế 3 chiều, Thiết kế 3D, Thiết kế cơ khí

pdf 103 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:45 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)