Ebook Ứng dụng phần mềm SolidWorks trong thiết kế không gian 3 chiều: Phần 1

Phần mềm Solidworks do công ty Solidworks phát triển là một trong các phần thiết kế uy tín nhất trên thế giới cho phép người sử dụng xây dựng mô hình 3D cho các chi tiết, lắp ghép chúng thành sản phẩm hoàn chỉnh, kiểm tra động học, cung cấp thông tin về vật liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Phần mềm Solidworks, Hướng dẫn sử dụng SolidWorks, Thiết kế 3 chiều, Thanh công cụ Sketch tools, Thiết kế 3D, Thiết kế cơ khí

pdf 78 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:49 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)