Ebook Ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong hệ thống công nghệ hóa học (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học" trình bày các nội dung: Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình toán học, nghiên cứu công nghệ hóa học và hóa học bằng mô tả thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận