Ebook Ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong hệ thống công nghệ hóa học (Tập 1): Phần 1

Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tiếp cận hệ thống và nghiên cứu triển khai công nghệ hóa học, các quy luật chủ yếu trong quá trình công nghệ hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ hóa học,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Công nghệ hóa học, Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học, Mô hình hóa công nghệ hóa học, Quy luật động học, Hệ thống công nghệ hóa học

pdf 104 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:20 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận