Ebook Mạng thông tin quang thế hệ sau: Phần 2 - TS. Hoàng Văn Võ

Ebook Mạng thông tin quang thế hệ sau: Phần 2 có nội dung trình bày các phương pháp điều khiển trong mạng thông tin quang thế hệ sau, các ứng dụng mạng thông tin quang thế hệ sau, một số ứng dụng mạng thông tin quang thế hệ sau cho mạng viễn thông Việt Nam.

Từ khóa: Mạng viễn thông, Mạng thông tin quang thế hệ sau, Kiến trúc mạng truyền tải, Tiêu chuẩn hóa mạng quang, Công nghệ viễn thông, Hệ thống viễn thông

pdf 157 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/07/2014 | Lượt xem:146 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận