Ebook Mạng thông tin quang thế hệ sau: Phần 1 - TS. Hoàng Văn Võ

Ebook Mạng thông tin quang thế hệ sau: Phần 1 gồm nội dung chương 1 đến chương 3. Nội dung phần này trình bày tổng quan về kiến trúc mạng truyền tải, tình hình tiêu chuẩn hóa mạng quang, các công nghệ cơ bản của mạng thông tin quang thế hệ sau.

Từ khóa: Mạng viễn thông, Mạng thông tin quang thế hệ sau, Kiến trúc mạng truyền tải, Tiêu chuẩn hóa mạng quang, Công nghệ viễn thông, Hệ thống viễn thông

pdf 320 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:14/07/2014 | Lượt xem:192 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận