Ebook Kỹ thuật điện tử (Phần bài tập): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật điện tử" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Khuếch đại vi sai và khuếch đại thuật toán, hồi tiếp và các mạch dao động, tính toán các mạch điện tử trên máy vi tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử, Khuếch đại vi sai, Khuếch đại thuật toán, Mạch dao động, Mạch điện tử

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:19 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận