Ebook Kỹ thuật điện tử (Phần bài tập): Phần 1

Kỹ thuật điện tử (Phần bài tập): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điốt, Tranzito lưỡng cực, Tranzito hiệu ứng trường, khuếch đại tín hiệu ở tần số thấp, khuếch đại công suất,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Từ khóa: Kỹ thuật điện tử, Tranzito lưỡng cực, Tranzito hiệu ứng trường, Khuếch đại tín hiệu, Khuếch đại công suất

pdf 48 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:20 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận