Ebook Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng dụng của phép tính vi phân, tích hàm một biến số trong phân tích kinh tế, ứng dụng của phép tính vi phân hàm nhiều biến số trong phân tích kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Phân tích kinh tế, Toán kinh tế, Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở, Toán ứng dụng, Toán ứng dụng trong kinh tế, Phép tính vi phân

pdf 78 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/12/2020 | Lượt xem:21 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận