Ebook Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở ứng dụng trong phân tích kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Định thức và ma trận, một số mô hình tuyến tính dùng trong phân tích kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Định thức và ma trận, Phân tích kinh tế, Toán kinh tế, Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở, Toán ứng dụng, Toán ứng dụng trong kinh tế

pdf 61 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/12/2020 | Lượt xem:12 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận