Ebook Hóa phân tích - Câu hỏi và bài tập cân bằng ion trong dung dịch: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Hóa phân tích - Câu hỏi và bài tập cân bằng ion trong dung dịch" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cân bằng oxi hoá - khử, cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan, cân bằng phân bố chất tan giữa hai dung môi không trộn lẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Cân bằng ion trong dung dịch, Hóa phân tích, Bài tập hóa phân tích, Câu hỏi hóa phân tích, Cân bằng oxi hoá - khử, Lý thuyết hóa học

pdf 198 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/12/2020 | Lượt xem:18 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận