Ebook Hóa phân tích - Câu hỏi và bài tập cân bằng ion trong dung dịch: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Hóa phân tích - Câu hỏi và bài tập cân bằng ion trong dung dịch" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các định luật cơ bản của hoá học áp dụng cho các hệ trong dung dịch chất điện li, cân bằng axit - bazơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Cân bằng axit - bazơ, Cân bằng ion trong dung dịch, Hóa phân tích, Bài tập hóa phân tích, Câu hỏi hóa phân tích, Dung dịch chất điện l

pdf 164 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/12/2020 | Lượt xem:17 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận