Ebook Hệ thống định vị toàn cầu và cách sử dụng máy định vị cầm tay: Phần 1

Hệ thống định vị toàn cầu và cách sử dụng máy định vị cầm tay: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ thống định vị toàn cầu, tổng quan về máy định vị cầm tay, Garmin 12XL, máy Garmin Etrex,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Từ khóa: Hệ thống định vị toàn cầu, Máy định vị cầm tay, Máy Garmin Etrex, Hệ thống Galileo, Chức năng Tracback

pdf 93 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:19 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận