Ebook Hệ thống định vị toàn cầu và cách sử dụng máy định vị cầm tay: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hệ thống định vị toàn cầu và cách sử dụng máy định vị cầm tay" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Trang vệ tinh, lowrance ifinder, lưu điểm tọa độ Man Over Board, thẻ nhớ SD/MMC, các thiết bị lai và các thiết bị định vị kiểu OEM, chuyển tải dữ liệu giữa máy định vị và máy tính, phần mềm GPS Trackmaker. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Từ khóa: Hệ thống định vị toàn cầu, Máy định vị cầm tay, Trang vệ tinh, Thẻ nhớ SD/MMC, Thiết bị định vị kiểu OEM, Phần mềm GPS Trackmaker

pdf 123 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:31 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận