Ebook Giới thiệu, trích dịch và chú thích về Chiến Quốc sách (2001): Phần 1

Tài liệu Giới thiệu, trích dịch và chú thích về Chiến Quốc sách (2001) này được hai cụ Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê giới thiệu và chú dịch về phương diện lịch sử và phương diện văn học; tìm hiểu nguồn gốc của nó về các khía cạnh như tác giả, nhan đề và các bản được hiệu đính; nhận định giá trị của nó về phương diện tài liệu (lịch sử, xã hội); trình bày ít lời phê bình của một số học giả từ đời Hán đến nay; phân tích giá trị tác phẩm về phương diện văn học. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của tài liệu.

Từ khóa: Chiến Quốc sách, Ebook Chiến Quốc sách, Xã hội Trung Hoa, Thời Chiến Quốc, Xã hội Trung Hoa thời Chiến Quốc, Giá trị của Chiến Quốc sách

pdf 394 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:36 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận