Ebook Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi: Phần 1 - NXB Xây dựng

 Ebook Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về Những vấn đề chung, Đập tràn,  Đường tràn dọc qua 3 chương đầu tài liệu. Sách nhằm giúp cho cán bộ khoa học kĩ thuật khi thiết kế và nghiên cứu công trình tháo lũ, đồng thời phục vụ cho các thầy giáo và sinh viên các ngành thủy lợi trong giảng dạy và học tập.

Từ khóa: Công trình tháo lũ, Hệ thống thủy lợi, Đường tràn dọc, Đường tràn dọc, Nghiên cứu công trình tháo lũ, Thiết kế công trình tháo lũ

pdf 112 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/05/2015 | Lượt xem:218 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận