Ebook Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi: Phần 2 - NXB Xây dựng

Ebook Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi: Phần 2 ung cấp cho bạn đọc các kiến thức về Đường tràn dọc. Đường tràn ngang. Xi phông tháo lũ. Giếng tháo lũ. Công trình tháo lũ kiểu sâu qua nội dung chương 4 đến chương 7 của tài liệu. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Từ khóa: Công trình tháo lũ, Hệ thống thủy lợi, Đường tràn dọc, Đường tràn dọc, Đường tràn ngang, Xi phông tháo lũ

pdf 86 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/05/2015 | Lượt xem:135 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận