Ebook Cấu tạo nguyên tử và phân tử các hợp chất hóa học đại cương (Tập 1) - Phần 1

Phần 1 cuốn "Cấu tạo chất đại cương (Tập 1: Cấu tạo nguyên tử - Cấu tạo phân tử)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về nguyên tử, phân tử, đại cương về hạt nhân nguyên tử, thuyết lượng tử Planck - Đại cương về cơ học lượng tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Cấu tạo chất đại cương, Cấu tạo chất, Cấu tạo nguyên tử, Cấu tạo phân tử, Hạt nhân nguyên tử, Thuyết lượng tử Planck

pdf 77 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:65 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận