Ebook Cấu tạo nguyên tử và phân tử các hợp chất hóa học đại cương (Tập 1) - Phần 2

Phần 2 cuốn "Cấu tạo chất đại cương (Tập 1: Cấu tạo nguyên tử - Cấu tạo phân tử)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên tử hidro và những ion giống hidro, nguyên tử nhiều electron, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố - Định luật tuần hoàn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Cấu tạo chất đại cương, Cấu tạo chất, Cấu tạo nguyên tử, Cấu tạo phân tử, Nguyên tử nhiều electron, Nguyên tử hidro, Định luật tuần hoàn

pdf 85 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:21 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận