Ebook Bài tập hóa học hữu cơ tổng hợp (Tập 1): Phần 2

Trong phần hai và phần ba cuốn sách là các bài tập kèm lời giải. Phần này gồm 14 chương được phân đều từ đại cương sang hiđrocacbon rồi đến các chức. Cuốn sách này được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành Hoá các trường đại học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Từ khóa: Hóa học hữu cơ, Bài tập hóa học hữu cơ, Bài tập hóa học, Hợp chất dị vòng, Hợp chất hữu cơ, Hợp chất tạp chức

pdf 123 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:18 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận