Ebook Bài tập hóa học hữu cơ tổng hợp (Tập 1): Phần 1

Cuốn sách gồm ba phần: Phần một tóm tắt một số phương pháp dùng để nối mạch và giảm mạch cacbon, các phản ứng chủ yếu của dẫn xuất halogen, hợp chất cơ magie và muối điazoni, vì đó là các hợp chất được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ, cũng như các phương pháp bảo vệ một số nhóm chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Hóa học hữu cơ, Bài tập hóa học hữu cơ, Bài tập hóa học, Hợp chất hữu cơ, Nguyên tử carbon, Phương pháp nối mạch carbon

pdf 65 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/05/2020 | Lượt xem:19 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận