Định mức lao động trong xây dựng cơ bản

Tập định mức lao động này chia làm 8 phần. Mỗi phần gồm nhiều chương, mỗi chương có các bảng chia ô, mỗi ô là một định mức.Trước mỗi phần, mỗi chương và mỗi bảng có nêu một số hướng dẫn thi công, hoặc yêu cầu chất lượng của công việc tỏng phần, chương
hoặc bảng đó, thành phần công việc và thành phần công nhân. Cuối mỗi bảng có ghi chú những trường hợp yêu cầu điều chỉnh định mức
trong bảng đó bằng hệ số hoặc bằng số.

Từ khóa: Tài liệu thi công xây dựng, công nghệ xây dựng, định mức lao động , công tác kè, xây dựng cơ bản, định mức đơn giá,

pdf 72 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 11

Đăng nhập để bình luận