Định mức lao động trong xây dựng cơ bản: Công tác bê tông và công tác cốt thép

Tập định mức lao động này chia làm 8 phần. Mỗi phần gồm nhiều chương, mỗi chương có các bảng chia ô, mỗi ô là một định mức.Trước mỗi phần, mỗi chương và mỗi bảng có nêu một số hướng dẫn thi công, hoặc yêu cầu chất lượng của công việc tỏng phần, chương
hoặc bảng đó, thành phần công việc và thành phần công nhân. Cuối mỗi bảng có ghi chú những trường hợp yêu cầu điều chỉnh định mức
trong bảng đó bằng hệ số hoặc bằng số.

Từ khóa: Tài liệu thi công xây dựng, định mức lao động, kiến thiết cơ bản, Công tác bê tông, công tác cốt thép, xây dựng cơ bản

pdf 68 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:135 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 12

Đăng nhập để bình luận