Đề tài: Nhận thức cơ bản về du lịch, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch nước ta.

Ngày nay đời sống của con người ngày càng cao, họ không những có nhu cầu đầy đủ về vật chất mà còn có nhu cầu được thoả mãn về tinh thần như vui chơi, giải trí và du lịch. Do đó, du lịch là một trong những ngành có triển vọng. Ngành du lịch Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nước khác trên thế giới.

Từ khóa: bảo vệ luận văn, báo cáo tốt nghiệp, bài báo cáo thực tập, báo cáo du lịch, phát triển du lịch, nguồn tài nguyên

pdf 41 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận