Xây dựng chiến lược sản phẩm outbound dành cho khách hàng cá nhân tại công ty du lịch Nam Thái

Việt Nam, một quốc gia nằm tại trung tâm khu vực Đông Nam Á và giàu
nguồn tài nguyên du lịch. Trong những năm trở lại đây, Việt Nam đang ngày càng
được khách du lịch quốc tế biết đến với một điểm đến an toàn, thiên nhiên đẹp,
đất nước có bề dày lịch sử,ăm 2009 đã đón 3.8 triệu lượt khách quốc tế. kinh doanh của một doanh nghiệp bao gồm: Môi trường nội bộ doanh nghiệp, môi trường nghành kinh doanh, môi trường nền kinh tế, môi trường quốc tế.
● Phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp:
Là nội bộ trong công ty gồm các phòng ban trong doanh nghiệp: phòng Marketing, phòng nhân sự, phòng tài chính kế toán, bộ phận sản xuất…..
Phòng marketing có nhiệm vụ chính là nghiên cứu và phát triển thị trường, tìm hiểu về nhu cầu và mong muốn của khách. Từ đó có định hướng cho doanh nghiệp về sản phẩm và thị trường. Họ phải biết làm thế nào để xác định giá cho sản phẩm sao cho hấp dẫn được khách hàng và chọn kênh phân phối để đưa sản phẩm của mình đến với khách một cách hiệu quả nhất, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm sao cho khách hàng đi đến quyết định mua.
Phòng tài chính kế toán có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh của doanh nghiệp. phòng tài chính phụ trách huy động vốn, phân bổ vốn, thanh toán với khách hàng, nộp thuế…

Từ khóa: tiểu luận nghiên cứu đề tài, đề án tốt nghiệp, trình bày luận văn, báo cáo tốt nghiệp, bài báo cáo thực tập, khách du lịch quốc tế

doc 51 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:146 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận