Đề tài “Thực trạng phát triển du lịch sinh thái ở Việt Nam”

Trong thời gian này đó cú rất nhiều bước phát triển trong lĩnh vực du lịch, du lịch sinh thỏi và bảo tồn trờn thế giới. Quan trọng nhất là việc du lịch sinh thỏi khụng cũn chỉ tồn tại như một khái niệm hay một đề tài để suy ngẫm. Ngược lại, nó đó trở thành một thực tế trờn toàn cầu. Ở một vài nơi nó xuất hiện không thường xuyên và khá yếu ớt, ít được báo chí chú ý tới. Song ở nhiều nơi khác thỡ vấn đề phát triển du lịch sinh thái lại rất được chính phủ quan tâm, thường xuất hiện trên các bản tin chính hay các quảng cáo thương mại công cộng.

Từ khóa: du lịch sinh thái, du lịch quốc tế, thị trường việt nam, du lịch thế giới, đầu tư nước ngoài, diễn đàn kinh tế

pdf 50 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:147 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận