Đề tài: "Một số giải pháp nhằm xúc tiến hoạt động xuất khẩu hàng hoá qua biên giới tỉnh Điện Biên của sở Thương mại - Du lịch Điện Biên".

Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo kinh tế chậm phát triển, sản xuất hàng hoá chưa phát triển, sản xuất với quy mô nhỏ hàng hoá sức cạnh tranh thấp trên thị trường (hay nói cách khác chưa có nguồn hàng xuất khẩu). Chưa hình thành quy hoạch được các vùng sản xuất tập trung để tạo ra sản phẩm công nghiệp có quy mô khối lượng và quy mô lớn, cơ sở hạ tầng thấp kém lạc hậu chậm phát triển. Sau khi thực hiện chủ trương chia tách tỉnh chia tách tỉnh tiềm năng các mặt hàng về khai thác khoáng sản quặng các loại như đồng, chì, đá đen ... tập trung chủ yếu ở tỉnh Lai Châu.

Từ khóa: xúc tiến xuất nhập khẩu, nghiệp vụ thanh toán, thánh toán quốc tế, mặt hàng xuất khẩu, ngân hàng thương mại, sản xuất hàng hóa

pdf 58 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:78 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận