Cực trị trong đại số

Tài liệu tham khảo về cực trị trong đại số. Trong toán học và tin học, lý thuyết đồ thị nghiên cứu các tính chất của đồ thị. Một cách không chính thức, đồ thị là một tập các đối tượng được gọi là các đỉnh (hoặc nút) nối với nhau bởi các cạnh (hoặc cung). Cạnh có thể có hướng hoặc vô hướng. Đồ thị thường được vẽ dưới dạng một tập các điểm (các đỉnh nối với nhau bằng các đoạn thẳng (các cạnh).

Từ khóa: bài tập toán học, cực trị lớn nhất, cực trị nhỏ nhất, hằng số toán học, giá trị hầm số, phương pháp giải toán

pdf 116 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận