Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa ở Việt Nam

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ giúp chúng ta lực mới để tăng trưởng nhanh tốc độc phát triển, không những thế nhờ có hiện đại hóa chúng ta có điều kiện đi tắt, đón đầu đó là bài toán tổng hợp để giải bài toán phát triển đất nước. Nghiên cứu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong nền kinh tế là một vấn đề bức xúc, nóng bỏng trong nhiều năm nay và được đông đảo các nhà nghiên cứu, trong đó có đội ngũ sinh viên quan tâm
Đăng nhập để bình luận