Công nghệ tái sử dụng chất thải công nghiệp

Tài liệu " Công nghệ tái sử dụng chất thải công nghiệp " được dùng làm tài liệu tham khảo hấp dẫn và bổ ích cho các cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy và sinh viên chuyên ngành hóa sinh, đặc biệt cho các cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực xử lý rác thải và vệ sinh... Tái sử dụng chất thải để phục vụ sản xuất bằng công nghệ lò hơi tầng sôi là một giải pháp mới được nhiều doanh nghiệp ứng dụng nhằm tiết kiệm năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường.
Đăng nhập để bình luận