Chương 6: Kế toán các khoản ứng trước

Kế toán tài chính là kế toán thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp cho người quản lý và những đối tượng ngoài doanh nghiệp, giúp họ ra các quyết định phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm.
Kế toán quản trị là kế toán thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho những người trong nội bộ doanh nghiệp sử dụng, giúp cho việc đưa ra các quyết định để vận hành công việc kinh doanh và vạch kế hoạch cho tương lai phù hợp với chiến lược và sách lược kinh doanh.

Từ khóa: Kế toán các khoản ứng trước, mô hình kế toán, nghiệp vụ kế toán, kế toán tài chính, kinh tế tài chính, kinh tế xã hội

pdf 13 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận