Bài giảng Kế toán công ty: Chương 6

Chương 6 Kế toán giải thể và tổ chức lại công ty, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung trình bày về: Kế toán giải thể công ty; phương pháp kế toán quá trình giải thể công ty; kế toán chia, tách công ty; phương pháp kế toán chia, tách công ty; tổ chức lại công ty.

Từ khóa: Tài khoản kế toán, Kế toán công ty, Bài giảng kế toán công ty, Kế toán giải thể, Kế toán tổ chức lại công ty, Nghiệp vụ kế toán

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/11/2016 | Lượt xem:121 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận