Cấu kiện điện tử

Tập giáo trình "Cấu kiện điện tử " được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy và học tập cho các sinh viên chuyên ngành kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, đồng thời giáo trình cũng có thể được sử dụng cho các sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, và làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư chuyên ngành Điện tử - Viễn thông. Giáo trình được viết theo chương trình đề cương môn học "Cấu kiện điện tử và quang điện tử" của Học viện

Từ khóa: cấu kiện điện tử, điện điện tử, điện tử viễn thông, thiết bị điện tử, linh kiện điện tử, giáo trình điện tử

pdf 230 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận