Cấu kiện điện tử

Thiết bị điện tử là các công cụ điện tử được tạo từ các vật Dẫn điện và Bán dẫn điện bao gồm:
Thiết bị điện tử tạo từ Dẫn điện
Điện trở: Thiết bị điện có khả năng làm giảm dòng điện.
Tụ điện: Thiết bị điện có khả năng lưu trữ điện dưới dạng điện trường.
Cuộn cảm (Cuộn từ): Thiết bị điện có khả năng lưu trữ điện dưới dạng từ trường.
Công Tắc: Thiết bị điện có khả năng đóng mở mạch điện
Cầu Chì: Thiết bị điện có khả năng hở (ngắt) mạch điện khi dòng điện đi qua cầu chì vượt quá mức dẫn điện của cầu chì.
Biến điện: Thiết bị điện có khả năng tăng, giảm, dẫn điện.
Thiết bị điện tử tạo từ Bán dẫn điện:
Điốt
Tranzito
FET
IC

Từ khóa: Cấu kiện điện tử, công nghệ điện tử, điện tử ứng dụng, Thiết bị điện, công cụ điện tử, mạch điện tử

pdf 156 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:21/11/2012 | Lượt xem:151 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận