CAD/CAM/CNC - CAM – Computer Aided Manufacturing SẢN XUẤT NHỜ MÁY TÍNH

NC = Numerical Control
CNC = Computer Numerical Control
Các hoạt động được điều khiển bằng cách nhập trực tiếp dữ liệu số
Một dạng tự động hoá lập trình vạn năng
Máy công cụ được điều khiển bằng hàng loạt các lệnh được mã hoá

Từ khóa: CAD/CAM/CNC, điều khiển tự động, khoa khoa học công nghệ, máy CNC, sản xuất hàng loạt, máy điều khiển, công nghệ gia công

ppt 45 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:29/10/2012 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận