CÁC QUY LUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH

Kinh doanh cũng giống như mọi hoạt động khác, nó chỉ có thể thực hiện thành công nếu nhận biết được và tuân thủ đúng các yêu cầu của các quy luật khách quan có liên quan đến quá trình kinh doanh. Giống như việc đun nước ở trên mặt đất phải tới 100 độ C thì nước mới sôi, đây là một đòi hỏi khách quan không ngoại trừ ai dù họ là cấp bậc gì trong xã hội.

Từ khóa: quản trị học, quản trị nhân sự, , quản trị doanh nghiệp, bí quyết thành công, kế hoạch kinh doanh, quy luật quản trị,

pdf 22 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận