CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các mục tiêu quản trị kinh doanh, các quy luật kinh doanh và các nguyên tắc quản trị kinh doanh đã giúp cho chủ doanh nghiệp trả lời được câu hỏi “phải làm gì?”, một câu hỏi tiếp theo quan trọng hơn nhiều mà các doanh nghiệp cần phải giải đáp là “làm cái đó như thế nào?” Để trả lời được câu hỏi này, chủ doanh nghiệp cần có các phương pháp và nghệ thuật quản trị kinh doanh thích hợp

Từ khóa: quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, nguyên tắc quản trị doanh nghiệp, thị trường kinh doanh, quản trị nội bộ, kỹ năng quản trị.

pdf 32 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)