CÁC GIẢI PHÁP LẬP TRÌNH ASP.NET 2.0

ASP.NET 2.0 là một công nghệ “nóng”, là sự kế tục và cải tiến mạnh so với
phiên bản 1.1, nhờ vào một số tính năng hấp dẫn nhắm đến việc trang bị cho
nhà phát triển web các công cụ cần cho phần lớn các dự án. Các công cụ này
bao gồm các điều kiểm đăng nhập mới, cho phép nhà phát triển nhanh chóng
kéo và thả một bộ các điều kiểm lên bề mặt thiết kế, thiết lập một vài thuộc
tính, và có ngay một hệ thống bảo mật.

Từ khóa: thủ thuật máy tính, công nghệ thông tin, tin học đại cương, quản trị mạng, computer network, phát triển web

pdf 82 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:89 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận